may

 
Słownik angielsko-polski PWN
may [meɪ Wymowa] cz. modal.
they may come może przyjdą
may I smoke? czy mogę zapalić?
I’ll make a call, if I may zatelefonuję, jeśli można
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich