mass

 
Słownik angielsko-polski PWN
mass [mæs Wymowa]
1 rz. REL msza; FIZ masa
a mass of sth mnóstwo czegoś
the masses masy
2 przym. masowy
3 cz. npch., pch. gromadzić (się)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich