make

 
Słownik angielsko-polski PWN
make [meɪk Wymowa]
1 cz. pch. robić; wytwarzać, produkować; (reguły) ustalać
to make sb do sth zmusić kogoś do zrobienia czegoś
to make sb laugh/cry rozśmieszyć kogoś/doprowadzić kogoś do płaczu
to make a profit osiągnąć zysk
five and five make ten pięć dodać pięć równa się dziesięć
2 rz. marka
make out cz. pch. (zarys) dostrzegać; (powód) zrozumieć; (czek, receptę) wypisać; (listę) sporządzić
make up
1 cz. npch., pch. malować (się); godzić się
to make up for sth nadrobić coś; zrekompensować coś
2 cz. pch.
to make sth up wymyślić coś
to be made up of sth składać się z czegoś
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich