m.prod.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
m.prod. (mass production) – produkcja masowa
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich