m/l

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
m/l (more or less) – mniej lub więcej
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich