m.d., M./D.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
m.d., M./D. (months after date) – …miesięcy po ustalonej dacie
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich