ltd., Ltd., L'td

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
ltd., Ltd., L'td, (limited [company]) – (spółka) z ograniczoną odpowiedzialnością
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich