look

 
Słownik angielsko-polski PWN
look [lʊk Wymowa]
1 cz. npch. patrzeć
to look tired wyglądać na zmęczonego
to look like sb/sth wyglądać jak ktoś/coś
it looks like rain zanosi się na deszcz
2 rz. spojrzenie; mina, wyraz twarzy; wygląd
looks uroda
look after cz. pch.
to look after sb/sth opiekować się kimś/czymś
look around
1 cz. npch.
to look around for sb/sth rozglądać się za kimś/czymś
2 cz. pch. zwiedzać
look at cz. pch.
to look at sth patrzeć na coś
look down cz. pch.
to look down on sb/sth patrzeć z wyższością na kogoś/coś
look for cz. pch.
to look for sb/sth szukać kogoś/czegoś
look forward cz. pch.
to look forward to sth oczekiwać czegoś z niecierpliwością
look on cz. pch., npch. przyglądać się
look out cz. npch.
to look out for sb/sth rozglądać się za kimś/czymś
look out! uważaj!
look through cz. pch. przeglądać
look up
1 cz. npch. poprawiać się
to look up to sb podziwiać kogoś
2 cz. pch. (w słowniku) sprawdzać
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich