listen

 
Słownik angielsko-polski PWN
listen [ˈlɪsn Wymowa] cz. npch.
to listen to sb/sth słuchać kogoś/czegoś
listen in cz. npch. słuchać radia; podsłuchiwać
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich