lin., Lin.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
lin., Lin. (linear) – liniowy, linearny
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich