lic.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
lic. (license) – licencja, pozwolenie
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich