lecture

 
Słownik angielsko-polski PWN
lecture [ˈlektʃər Wymowa]
1 rz. prelekcja; UNIW wykład
2 cz. pch. wykładać
to lecture sb about/on sth pouczać kogoś o czymś
3 cz. npch.
to lecture about/on sth prowadzić wykłady, wygłaszać prelekcję na temat czegoś
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich