last

 
Słownik angielsko-polski PWN
last [lɑːst Wymowa]
1 przym. ostatni; końcowy
last Monday w zeszły poniedziałek
last spring wiosną zeszłego roku
last night wczoraj wieczorem
last name nazwisko
2 przysł. na końcu; na ostatnim miejscu
at last nareszcie, w końcu
3 rz., zaim.
the last ostatni
4 cz. npch. trwać; być trwałym
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich