kilometre

 
Słownik angielsko-polski PWN
kilometre [ˈkɪləmiːtər Wymowa ], AmE kilometer [kɪˈlɑˌmɪtər Wymowa ] rz. kilometr
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich