kilometre

 
Słownik angielsko-polski PWN
kilometre [ˈkɪləmiːtərWymowa ], AmE kilometer [kɪˈlɑˌmɪtərWymowa ] rz. kilometr
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich