kil., kilom., km, km., Km

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
kil., kilom., km, km., Km (kilometre) – kilometr (km)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich