kg.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
kg. (keg) – baryłka – jednostka objętości płynów, używana głównie w handlu ropą naftową; 1 baryłka USA = 158,987 l (ok. 159 l), 1 baryłka ang. = 163,656 l (ok. 164 l)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich