keep

 
Słownik angielsko-polski PWN
keep [kiːp Wymowa]
1 cz. pch. (rodzinę) utrzymywać; (krowy) hodować; (fotografie) przechowywać
you may keep it możesz to zatrzymać
to keep sb waiting kazać komuś czekać
2 cz. npch.
to keep on doing sth robić coś dalej
3 rz. utrzymanie
keep back
1 cz. npch. nie zbliżać się
2 cz. pch.
to keep sb back nie pozwalać komuś się zbliżyć
keep down cz. pch. ograniczać
keep the volume down! przycisz!
keep off cz. pch. (alkoholu) unikać
keep off the grass nie deptać trawników
keep out cz. npch.
to keep out of sth trzymać się z dala od czegoś
‘keep out!’ „zakaz wstępu!”
keep up
1 cz. npch.
to keep up with sb/sth nadążać za kimś/czymś
2 cz. pch. (korespondencję) utrzymywać; (znajomość) podtrzymywać
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich