k, K, kn.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
k, K, kn.:
a) (kilo[gramme]) – kilogram (kg)
b) (knot) – węzeł
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich