jnt stk

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
jnt stk (joint stock) – kapitał akcyjny
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich