jc

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
jc (junction) – węzeł kolejowy, połączenie komunikacyjne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich