j. & w.o.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
j. & w.o. (jettison and washing overboard) – wyrzucenie za burtę i zmycie z pokładu
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich