j.a., J/A

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
j.a., J/A (joint account) – (na) wspólny rachunek
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich