if

 
Słownik angielsko-polski PWN
if [ɪf Wymowa] spój. jeśli; czy
if not w przeciwnym razie
I wonder if... ciekaw jestem, czy...
if necessary jeśli to będzie konieczne
if by any chance gdyby przypadkiem
if I were you... ja na twoim miejscu...
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich