have

 
Słownik angielsko-polski PWN
have [hæv Wymowa]
1 cz. pch. mieć
to have got sth mieć coś
he had no friends nie miał przyjaciół
may I have your phone number? czy może mi pan podać swój numer telefonu?
can I have ... czy mogę prosić o...
let me have your suitcase pozwól, że wezmę twoją walizkę
to have coffee/breakfast napić się kawy/zjeść śniadanie
you don’t have to do it nie musisz tego robić
2 cz. posiłk.
he has written to me napisał do mnie
you’ve finished, haven’t you? skończyłeś, prawda?
he had better tell her powinien jej powiedzieć
have on cz. pch. (płaszcz) mieć na sobie
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich