h.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
h. :
a) (heavy) – ciężki
b) (hight) – wysokość
c) (hour) – godzina
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich