h. and c.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
h. and c. (hot and cold (water laid on)) – gorąca i zimna woda (np. do dyspozycji)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich