g.t.c., G.t.c.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
g.t.c., G.t.c.:
a) (good till countermanded) – ważny aż do odwołania (np. zarządzenia); ważny aż do skasowania (np. nakazu), ważny aż do wycofania (np. zamówienia)
b) (good till cancelled) – ważny aż do odwołania (czegoś zapowiedzianego); ważny aż do skasowania (np. nakazu) ważny aż do anulowania (np. zarządzenia), ważny aż do skreślenia (np. zakazu), ważny aż do wykluczenia się (wzajemnie)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich