g.c., GC

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
g.c., GC:
a) (General Cargo) – ładunek drobnicowy
b) (grade crossing) – przejazd kolejowy
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich