f

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
f:
a) (female) – żeński
b) (foot) – stopa, obroty dla zsumowania liczb w kolumnie
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich