f.a.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
f.a. (fixed assets) – aktywa trwałe
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich