f.a.a., F.A.A.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
f.a.a., F.A.A. (free of all average) – bez wszelkiego ryzyka, polisa ubezpieczeniowa bez ryzyka z tytułu awarii
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich