etc.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
etc. (et cetera, and so on) – i tak dalej (itd.)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich