escape

 
Słownik angielsko-polski PWN
escape [ɪˈskeɪp Wymowa]
1 cz. pch. uniknąć
to escape death uniknąć śmierci
2 cz. npch. uciekać
3 rz. ucieczka
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich