dz, dz.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
dz, dz., (dozen) – tuzin
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich