duplicate

 
Słownik angielsko-polski PWN
duplicate [ˈdjuːplɪkət Wymowa]
1 rz. kopia; duplikat
in duplicate w dwóch egzemplarzach
2 przym. z kopią
a duplicate key zapasowy klucz
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich