down

 
Słownik angielsko-polski PWN
down [daʊn Wymowa]
1 przysł. na dół, na dole
to be down with sth chorować na coś
to be down to one’s last 100 zlotys mieć ostatnie 100 złotych
2 przyim.
down the river w dół rzeki
3 przym. na dół
to feel down być przygnębionym
4 cz. pch. pot. wypić
5 rz. puch; meszek
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich