doc.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
doc. (document):
a) dokument, papier urzędowy
b) opierać opinię na dokumentach (źródłach), zaopatrywać (kogoś) w dokumenty (tzn. papiery urzędowe)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich