do

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
do (ditto) – tak samo, to samo, taki sam, identyczny, wyżej wymieniony
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich