difficult

 
Słownik angielsko-polski PWN
difficult [ˈdɪfɪkəlt Wymowa] przym. trudny
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich