differ

 
Słownik angielsko-polski PWN
differ [ˈdɪfər Wymowa] cz. npch. różnić się
to differ in sth różnić się czymś
to differ with sb mieć odmienne zdanie niż ktoś
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich