dep.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
dep. (deposit):
a) depozyt (np. bankowy), zastaw, kaucja, zadatek
b) składać do depozytu (np. bankowego), złożyć (np. jako zadatek)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich