d/p, D/P

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
d/p, D/P (documents against payments) – dokumenty w zamian za uiszczenie należnych płatności
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich