d.f.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
d.f. (dead freight) – tzw. „martwy” fracht
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich