d/d

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
d/d:
a) (dated) – datowany
b) (...days after date) – …dni po terminie
c) (...days after delivery) – …dni po dostawie
d) (delayed delivery) – dostawa opóźniona
e) (delivered) – dostarczony, wręczony, odwieziony, odebrany
f) (delivered at dock) – dostarczony do doku
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich