claim

 
Słownik angielsko-polski PWN
claim [kleɪm Wymowa]
1 cz. pch. (podwyżki) domagać się
to claim that... twierdzić, że...
2 rz. roszczenie; zapewnienie
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich