cl/c

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
cl/c (commercial letter of credit) – akredytywa typu listu kredytowego
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich