ck, ck., Ck

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
ck, ck., Ck (check=cheque) – czek
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich