circs

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
circs (circumstances) – okoliczności, warunki, położenie, stan majątkowy
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich