cir., circ.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
cir., circ. (circa, circiter = about) – około, mniej więcej
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich