canc.

 
Angielsko-polski słownik skrótow ekonomicznych PWN
canc.:
a) (cancel) – anulować, odwoływać, unieważniać, wykluczać, skreślać
b) (cancellation) – anulowanie, odwołanie, skreślenie, unieważnienie
c) (cancelled) – anulowany, odwołany, skreślony, unieważniony
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich